MTB

MTB-förbud föreslås i Västerås skogar

I kallelsen till Tekniska nämndens möte den 20 oktober 2015 föreslås förbd mot cykling på Bruksleden, Svanåleden och Svartå nära samt i i Bäckbyskogen, Hamreskogen, Malmabergsskogen, Mälarparken, Pettersbergsskogen, Rocklundaskogen, Råbyskogen, Rönnbyskogen och Vedboskogen.

Förklaringen enligt kallelsen:

Vandringsleder

Tekniska kontoret föreslår att man precis som för motionsspår i 25§ förbjuder cykel och mopedtrafik på vandringsleder i Västerås kommun. Vandringslederna är inte konstruerade för att tåla denna typ av trafik och slitaget på lederna blir därmed högt. Vandringslederna som behöver dessa förbud är följande: Bruksleden, Svanåleden och Svartå nära

Stadsdelsskogar

Tekniska kontoret föreslår att man ser över möjligheten att i de lokala ordningsföreskrifterna förbjuda utmärkning av stråk för cykel inom stadsdelsskogar och att även arrangerade återkommande cykelkörning i samma stråk inte tillåts. Det förekommer att man som privatperson anlägger utmärkta stråk som utsetts för högt slitage när upprepad cykling sker på samma plats upprepade gånger. Det finns även exempel på att man skadat fornlämningar på detta vis. Spontancykling i terrängen är inget problem så länge inte samma stråk används i för stor utsträckning. Stadsdelsskogar som detta skulle gälla i är i sådant fall följande: Bäckbyskogen, Hamreskogen, Malmabergsskogen, Mälarparken, Pettersbergsskogen, Rocklundaskogen, Råbyskogen, Rönnbyskogen, Vedboskogen

Källa: Kallelse och föredragningslista (Tekniska nämnden)

Läs mer om MTB i Västerås