QuickNet AB där jag jobbar har förvärvat e-handelsplattformen Sellbase med 2 anställda från Workbox Communication AB. Förvärvet är ett led i att möta kundernas ökade efterfrågan på e-handelslösningar. Förvärvet innebär även att det 30-tal e-handlare som idag använder SellBase kommer få utökad kundtjänst och snabbare utveckling av e-handelssystemet.

Mer information om förvärvet av Sellbase