Webb och marknadsföring

Krönika: Skapa en levande sida på Facebook

I min förra krönika skrev jag om företagens brister i dialogen på sociala medier. Efter att ha läst responsen från läsarna kommer jag den här gången fokusera på att ge mer konkreta tips. Grunden för att få en levande sida är att skapa engagemang hos dina följare. Olika målgrupper kräver olika budskap men tänk på att så ofta som möjligt skapa inlägg som uppmuntrar till dialog och delning, till exempel genom att ställa frågor eller dela med dig av din kunskap.

Läs hela krönika med rubriken skapa en levande sida på Facebook i Västerås Tidning Business . Västerås Tidning Business lanserades hösten 2015  och är ett fristående magasin för företag och beslutsfattare i Västmanland. Tidningen utkommer i runt 22 000 exemplar fyra gånger per år.