Att få en bra dialog kräver engagemang och tid för personerna som ska hantera företagets kommunikation. Jag träffar för ofta företag som har startat upp ett konto som de sedan ytterst sällan loggar in på och då missar inkomna frågor.

I det aktuella numret av Västerås Tidning Business har jag skrivit en krönika med rubriken företagen brister i den sociala dialogen. Västerås Tidning Business lanserades hösten 2015  och är ett  fristående magasin för företag och beslutsfattare i Västmanland. Tidningen utkommer i runt 22 000 exemplar fyra gånger per år.