SEO

Lokal SEO

Med lokal SEO menas att via olika tekniker koppla en webbplats till ett eller flera geografiska områden. Detta görs bland annat genom att ange relevanta orter som i mitt fall Västerås i innehållet samt genom att ha tydliga adresser både på webbplatsen och i Google my business. Lokal SEO ger stor effekt då många sökningar görs i kombinationen sökord + ort, till exempel SEO Västerås.