SEOWebb och marknadsföring

Jasper.ai

I dag diskuteras det mycket om artificiell intelligens (ai) och dess inverkan på samhället i stort. Vissa människor är optimistiska om de möjligheter som AI erbjuder, medan andra är mer försiktiga och fruktar att tekniken kan leda till utbredd arbetslöshet och andra sociala problem. Några av de stora fördelarna med att använda ai som stöd är:

  • Ökad effektivitet
  • Förbättrat beslutsfattande
  • Förbättrad produktivitet

Genom att skapa och optimera texterna på en webbplats kan man få den att rankas högre på sökmotorernas resultatsidor vilket i sin tur leder till ökad trafik och försäljning. Gällande kombinationen AI, SEO, innehåll och ökad effektivitet så finns det numera ett antal bra verktyg som via AI hjälper till att skapa relevant innehåll till webbplatser och social medier. det verktyg jag testat mest och gillar bäst är Jasper. Det webbaserade AI-verktyget hette tidigare Jarvis och används av både större SEO-byråer och enskilda konsulter. Den del av verktyget som jag gillar bäst är den kommandostyrda editorn som skapar texter utifrån inmatade kommandon i kombination med den ovanstående texten och inställda grundparametrar.