Webb och marknadsföring

Ändra bildadressen i WordPress

Om du av någon anledning byter adress till en hemsida byggd i wordpress finns risken att inte sökvägarna till bilderna ändras och därmed sluta fungera. Du kan ordna detta genom att uppdatera bildadressen i wordpress via phpMyAdmin. Kopiera nedanstående sql-skript, ändra till de aktuella domänerna och kör det sedan mot din databas.

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, ’http://quicknet.com’, ’http://quicknet.se’);
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, ’http://quicknet.com’, ’http://quicknet.se’);