Ekonomi

NFT-Konst

NFT-konst är oerhört hett och populärt just nu. NFT konst är digital digital konst som till exempel bilder, filmer och ljudfilmer där ägandet till konsten verifieras via blockkedjan.

Non-fungible token, NFT, är en särskild typ av kryptoteknik som bland annat används vid försäljning och ägande av digital konst. Varje token motsvarar en unik del i en blockkedja som skapar ett slags digitalt fingeravtryck. Detta gör att digitala konstverks originalitet och autenticitet kan verifieras, vilket i sin tur lett till att marknaden för digital konst växt enormt och att priserna skjutit i höjden. Till skillnad från annan kryptovaluta där varje token är likställd med en annan kan inte en NFT bytas ut, den är alltså inte fungible.

Källor: nftkonst.art och wikipedia.se