Konst är väl egentligen inte mitt största intresse men här ska jag försöka göra en guide för konst i Västerås. Anledningen till att jag ramlade in på det här ämnet är att en av mina kollegor är konstnär och hon bad om hjälp för att marknadsföra sin konstateljé i Västerås och sina tavlor. Hon har bland annat målat tavlorna som låg till grund för de tapeter som användes för att dekorera de 12 meter höga trapphusen på Erikslunds Köpcentrum i Västerås.